Logopedie

Onze expertises

Wat wij doen

Rekenproblemen
 • We begeleiden kinderen die schoolse moeilijkheden ondervinden met rekenen.
 • Na gerichte remediëring kunnen we bekijken of er mogelijk sprake is van dyscalculie.
 • Dyscalculie is een leerstoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met rekenen.
Lees- en spellingproblemen
 • We begeleiden kinderen die schoolse moeilijkheden ondervinden met lezen en spelling.
 • Na gerichte remediëring kunnen we bekijken of er mogelijk sprake is van dyslexie.
 • Dyslexie is een leerstoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met lezen en/of spelling.
Diagnostisch onderzoek dyslexie en dyscalculie bij jongeren en volwassenen
 • We onderzoeken jongeren en volwassenen op dyslexie en dyscalculie met tests die genormeerd zijn voor deze leeftijdsgroepen.
 • Hierbij is het erg belangrijk om de voorgeschiedenis van de (jong)volwassene op vlak van lezen, spelling en/of rekenen in kaart te brengen.
Vertraagde taalontwikkeling
 • We begeleiden kinderen die moeilijkheden ondervinden met hun taalontwikkeling.
  We spreken van een vertraagde taalontwikkeling wanneer een kind op taalgebied beduidend achterblijft in vergelijking met leeftijdsgenootjes.
 • Er kunnen zich problemen voordoen met het taalbegrip, de taalvorm, de taalinhoud en/of het taalgebruik.
  Na gerichte remediëring kunnen we bekijken of er mogelijk sprake is van dysfasie.
 • Dysfasie is een taalstoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met mondelinge taal.
Vertraagde spraakontwikkeling
 • We begeleiden kinderen die moeilijkheden ondervinden met hun spraakontwikkeling.
 • We spreken van een vertraagde spraakontwikkeling wanneer een kind in zijn spraak beduidend achterblijft in vergelijking met leeftijdsgenootjes.
 • Het kind heeft moeilijkheden met het uitspreken van bepaalde klanken. De omgeving vindt het lastig om het kind te verstaan.
Afwijkende mondgewoonten
 • We begeleiden kinderen met afwijkende mondgewoonten.
 • Afwijkende mondgewoonten verstoren het evenwicht tussen de spieren in het mondgebied.
 • Het gaat om foutieve slikgewoonten, mondademen, duim- of speenzuigen en foutieve tongpositie tijdens het spreken.
Verworven spraak- en taalstoornissen
 • We begeleiden volwassenen met verworven spraak- en taalstoornissen zoals afasie, dysartrie en verbale apraxie.
 • Deze stoornissen zijn het gevolg van een niet- aangeboren hersenletsel zoals een hersenbloeding.

Onze werkwijze
BIJ DE BEHANDELING VAN UW KIND

1

Signaleren van probleem & contact met ons

2

Intakegesprek met (eventueel) onderzoek

3

Opstellen van een behandelingsplan

4

Opstart therapie en opvolging door middel van evaluaties

Alle praktische informatie verzameld

Wanneer u wordt doorverwezen voor een logopedische testing heeft u waarschijnlijk vragen betreffende de mogelijkheid tot terugbetaling en de nodige voorschriften.

Wij zijn gedeconventioneerd.

Onderzoek per 30 minuten: € 45,50

Behandeling van 30 minuten: € 38,00

Behandeling van 60 minuten: € 76,00

Het remgeld kan u terugvinden in deze tabel. Bij mensen met verhoogde tegemoetkoming zijn we verplicht de tarieven van de conventie te volgen.

Om recht te hebben op terugbetaling vanuit de mutualiteit heb je een voorschrift nodig voor een behandeling of testing.

Geen antwoord gevonden?

Contacteer ons